Advocaten

[one_third]
hetkantoor
[/one_third]
[two_third_last]Het advocatenkantoor LIETAER-DEBUSSCHERE-BAUWENS werd in 1991 opgericht door wijlen Mr. Willy Lietaer, Mr. Ivan Lietaer, Mr. Eddy Debusschere en Mr. Robrecht Bauwens. Meester Sofie Debusschere heeft het kantoor vervoegd in 1996 en meester Ann Vanherpe in 2010.

Na een jarenlange nauwe samenwerking met de kantoren van ESPACE JURIDIQUE AVOCATS te Moeskroen en te Rijsel, met welke kantoren een E.E.S.V. (Europees Economisch Samenwerkingsverband) werd opgericht, werd de naam van het kantoor gewijzigd in ESPACE JURIDIQUE ADVOCATEN.

De juridische dienstverlening van ESPACE JURIDIQUE ADVOCATEN t.a.v. ondernemingen, overheden en particulieren omvat adviesverlening, bemiddeling, het voeren van onderhandelingen en van administratieve en gerechtelijke procedures.

Er wordt bij het behandelen van elk dossier voortdurend gestreefd naar een oplossingsgerichte en snelle aanpak via een persoonlijke communicatie met de cliënt en tegen correcte erelonen. Deze erelonen worden samengesteld uit enerzijds de kosten voorgeschoten aan derden en de kantoorkosten en anderzijds het ereloon. Informatie omtrent de begroting van het ereloon kan steeds worden bekomen bij de advocaat die het dossier behandelt. Sinds 01/01/2014 is 21% BTW verschuldigd op de erelonen en kantoorkosten.

Bij het opstarten van een dossier wordt een grondige analyse gemaakt van de zaak, en worden haalbare doelstellingen geformuleerd. Zinloze procedures worden vermeden.

[/two_third_last]

[one_third]

Robrecht Bauwens

[/one_third]

[one_third]

sofiedebusschere

Sofie Debusschere

[/one_third]

[one_third_last]

[/one_third_last]