Ondernemingsrecht

Home » Praktijkgebieden » Ondernemingsrecht

– handelsrecht (handelscontracten, …)
– invordering facturen
– aannemingsrecht
– overheidsopdrachten
– vennootschapsrecht
– overdracht van aandelen en handelszaak
– bestuurdersaansprakelijkheid
– arbitrage
– vereffening van rechtspersonen
– ondernemingen in moeilijkheden, gerechtelijk akkoord en faillissement
– bank- en kredietrecht
– insolventierecht en bescherming van schuldeisers
– distributie- en mededingingsrecht
– handelspraktijken
– intellectuele eigendom
– verzekeringen
– fiscaal recht
– arbeidsrecht

contactpersonen:

Robrecht Bauwens, Sofie Debusschere

Show Comments