Disclaimer

De website en haar inhoud zijn bedoeld om de gebruiker een voorstelling te geven van het kantoor en zijn medewerkers. EJADVOCATEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand beweerdelijk zou lijden door voort te gaan op de informatie die op de website te vinden is. Op geen enkele wijze kan de gebruiker enige rechten ontlenen aan de informatie die op de website wordt weergegeven, of kan EJADVOCATEN aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit het gebruik van de website, inclusief de daarin opgenomen weblinks naar andere websites.