Publiek recht, administratief recht, milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht

Home » Praktijkgebieden » Publiek recht, administratief recht, milieurecht en ruimtelijk ordeningsrecht

– stedenbouw en ruimtelijke ordening
– monumenten en landschappen
– bodemsanering en grondverzet
– vergunningen (milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen, socio-economische vergunningen, kansspelwetgeving,…)
– strafrechtelijke aspecten (milieumisdrijven, stedenbouwkundige herstelmaatregelen,…)
– milieuheffingen (leegstand, afvalwater, afval,…)
– aansprakelijkheid voor milieuhinder, milieuschade en bodemverontreiniging
– overheidsaansprakelijkheid – onteigeningen
– overheidsopdrachten, ambtenaren- en onderwijsrecht (benoemingen en bevorderingen)
– administratieve beroepsprocedures (milieuvergunningen, stedenbouwkundige vergunningen,…)
– procedures voor gewone rechtscolleges, administratieve rechtscolleges, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof

Show Comments