Burgerlijk recht

Home » Praktijkgebieden » Burgerlijk recht

– algemeen verbintenissenrecht en bijzondere overeenkomsten (koop, huur, …)
– aansprakelijkheidsrecht (burgerlijke partijstellingen, vergoeding lichamelijke en materiële schade, …)
– verzekeringsrecht
– schenkingen en nalatenschappen
– zakenrecht (eigendomsrecht, appartementsmede-eigendom, erfdienstbaarheden,…)

contactpersonen

Eddy Debusschere, Robrecht Bauwens, Ivan Lietaer, Sofie Debusschere, Ann vanherpe

Show Comments